Spolupráce se školami

KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. dlouhodobě spolupracuje s regionálními středními školami technického charakteru. Pedagogům a studentům nabízí exkurze do výrobního provozu společnosti, odborné přednášky, workshopy a spolupráci v oblasti odborných praxí. Firma rovněž poskytuje možnost stáží pro studenty denního studia vysokých škol a zpracování diplomových prací v konkrétních podmínkách výrobního provozu. Společnost se také pravidelně zúčastňuje pracovních veletrhů pro středoškoláky a absolventy VŠB – TU Ostrava.